Ympäristö ja vastuullisuus

Pellopuu luontokuva metsämaisema Pellopuu luontokuva metsämaisema pystykuva

Pellopuun hirsi on ekoteko

Hirsirakentamisella on positiivinen hiilikädenjälki. Kun täysikasvuinen puu kaadetaan hoidetusta talousmetsästä hirreksi, hirteen varastoitunut hiili pysyy sitoutuneessa muodossa hirren koko elinkaaren ajan. Samalla nuori, voimakkaasti kasvava puu pitää talousmetsän hiilinielun tehokkaana.

PEFC

Vastuullisesti tuotetun puun käyttö rakennusmateriaalina säästää luonnonvaroja ja hidastaa ilmastonmuutosta. Pellopuun ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullinen tuotanto täyttää puun alkuperäketjun hallintaa osoittavan PEFC 2002:2013 -sertifikaatin vaatimukset, mistä osoituksena tuotteistamme löytyvä PEFC-merkintä. Pellopuun hirsirakenteet ovat vastuullinen valinta olipa kyseessä talopaketti tai projektitoimitus.

Vastuullinen puunkorjuu 

Tuotannossa käyttämämme sahatavara tulee pääosin UPM:lta, jolle vastuullisuus on yksi avainarvoista. Heidän globaali UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelma tarkastelee metsätalouden vaikutuksia usealla eri osa-alueella: ilmasto, luonnon monimuotoisuus, vesi, maaperä ja yhteiskuntavastuu. Heidän päämääränään on maksimoida metsätalouden positiivinen vaikutus ohjelman jokaisella viidella osa-alueella, ja me Pellopuulla yhdymme tähän tavoitteeseen.

Tuotannon sivutuotteista lämpöenergiaa

Hirsiaihioita valmistettaessa syntyy sivutuotteena haketta ja purua, jotka hyödynnämme lämpöenergiaksi. Tuotantomme sivutuotteilla lämpiää omien tilojemme (> 10 000 m2) lisäksi useita muita teollisuus- ja yritystoimitilaa Pellossa, Ylläksellä ja Rovaniemellä, yhteensä 25 000 m2. Tuotannostamme ei siis mene mitään jätteeksi, vaan kaikki voidaan hyödyntää. Hirsirakennusten valmistaminen onkin usein energiaomavaraista, sillä tuotannosta syntyy sivutuotteena enemmän energiajaetta, kuin sitä kuluu itse tuotteen valmistukseen.

Aurinkoenergiaa omalta tontilta

Olemme tuottaneet osan käyttämästämme energiasta tuotantolaitoksemme yhteydessä olevilla aurinkovoimaloilla jo vuodesta 2020. Voimalassamme on 1150 aurinkopaneelia (kokonaistuotanto 200–250 MWh), joka kattaa parhaimmillaan 27 % vuotuisesta energiantarpeestamme. Seinustalle sijoitetut paneelit alkavat kerätä energiaa jo hyvissä ajoin kevättalvella, kaamoksen väistyttyä. Kesäkaudella paneelit keräävät energiaa läpi vuorokauden, sillä virallinen yötön yö -kausi kestää Pellossa reilun kuukauden, jolloin aurinko ei laske horisontin alapuolelle vuorokauden aikana.

Hirsi on rakentajan vastuullinen valinta

Hirsirakennus on viihtyisä, pitkäikäinen ja terveellinen valinta, oli kyse sitten asuinrakennuksesta, vapaa-ajan asunnosta tai julkisesta rakentamisesta. Nykypäivänä valinta on yhä useammin puurakentamisen kannalla. Hirsi toimii myös pitkäaikaisena hiilivarastona ja lisäksi se on siirrettävissä, eli sen elinkaari voi jatkua hyvin monenlaisissa tilanteissa.

Hirsirakentamisen taito on kehittynyt alueellamme yli tuhannen vuoden kuluessa, ja sittemmin siitä on kehittynyt moderni taito, jossa erityisesti me suomalaiset olemme maailman johtavassa asemassa mm. laatukriteeristöä asetettaessa. Täällä Suomessa hirsirakennus on aidosti kotimaista tuotantoa – kaikki rakentamiseen tarvittavat osat valmistetaan Suomessa ja suomalaisin voimin. Hirsitalotehtaat ovat monella pienellä paikkakunnilla tärkeä työllistäjä ja alueensa vientiyritys.

Terveellinen sisäilma

Hirsitaloissa on tutkitusti terveellinen sisäilma, ja monet valitsevatkin hirsirakennuksen juuri tästä syystä. Tutkimustuloksiin voit tutustua esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) 2012 julkaisemassa selvityksessä: Asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsitaloissa. Massiivipuun päästöjä sisäilmaan on selvitetty Luonnonvarakeskuksen tekemässä (Luke) tutkimuksessa 17/2021 Massiivipuun päästöt sisäilmaan.

 

Lue lisää meistä sekä laatuprosesseistamme

 

Sivun 2., 4. ja 5. kuvan lähde: UPM Forest.