Tuotteemme valmistetaan energiatehokkaasti, ympäristöä säästäen

1) Laaduttaminen
Puutavara saapuu tehtaalle kuivattuna 16%  +/- 2% kosteusprosenttiin. Lankut jaetaan visuaalisesti kolmeen laatuluokkaan: A, B ja C.
A-luokan lankut tulevat hirsien ja liimapuutuotteiden  näkyviksi pinnoiksi. B-luokasta poistetaan suurimmat viat, mutta pienempiä sallitaan, koska lankut jäävät näkymättömiin. C-luokan lankut ohjataan kokonaan pois tuotannosta.

Lujuuslajittelun teemme visuaalisena lajitteluna, lajittelun tekijöillä on INSTA 142 LT voimassa oleva lajitteluluokkaan oikeuttava lajittelutodistus.

2) Sormijatkaminen
Hirret jatketaan lankkuina. Jatkokset hirressä tulevat eri kohtiin ja tuote on lujempi. Näkyvillä pinnoilla käytetään puskusaumaa, näin näkyviin jäävä sauma on aina suora puhtaaksi höyläyksen jälkeenkin.

Sormijatkoksissa käytetään KIILLON  yksikomponentti polyuretaaniliimaa.

3) Lamellointi ja höyläys
Automaatiset kostuttajat ja lämmön tarkistus huolehtii, että tuotanto-olosuhteet ovat hyväksyttävät liimaukselle. Aluksi 12 metrisiksi sormijatkettujen lankkujen annetaan lämpö tasaantua kaikkina vuoden aikoina linjalla tuotantohallissa.
Sen jälkeen lamellit höylätään lamelleiksi ja ajetaan liimoittimen läpi. Liimana käytetään Burbond liimaa. Liimauserän tultua täyteen hirsilautta siirretään puristimelle. Puristuksen kesto riippuu puutavaran kosteudesta ja lämpötilasta. Puristusajan tultua täyteen hirsierä siirretään varasto-osaan jälkikovettumaan. Tarvittaessa aihiot höylätään valmiiksi hirsiprofiiliksi.

4) Laadunvalvonta

Lujuusluokiteltuja tuotteita valmistettaessa työn tekee henkilö jolla on hyväksytty lujuusluokitus lupa. Lamellien sormijatkoksista otetaan koekappaleita taivutuskokeisiin En 408 standardin mukaisesti. Valmiista tuotteista otetaan poikkileike En 391 Method B mukaiseen testiin. Testit teemme tehtaalla olevilla hyväksytyillä koetuslaitteilla.

Laaduntekemisen ulkopuolisena valvojana toimii Finotrol Oy

5) Pakkaus
Valmiit hirsiaihiot,  hirret ja tuotteet  pakataan valkoiseen muoviin. Höylättyjen tuotteiden  nostokohdat suojataan kovalevyllä.

Ympäristö

Tuotteemme valmistetaan energiatehokkaasti, ympäristöä säästäen. Viimeisimpien investointien tavoitteena on tehokkuuden parantamisen lisäksi ollut energian ja jätteiden säästö.

Hirren valmistukseen käymätön raaka-aine työstetään vannesahalinjan kautta karapuiksi, pakkaustuotteiksi jne. Puupuru käytetään tehdaskiinteistöjen lämmittämiseen tai myydään alueen pelletin valmistajille ja maanviljelijöille. Pienet tasauskalikat myydään lähialueen asukkaille polttopuiksi tai murskataan ja käytetään tehtaan tuotantohallien ja tulevan raaka-aineen lämpötasauskäytössä olevan kaksikamarisen kuivaamon lämmitykseen.