Gran (picea abies) och fura (Pinus silvestris) som fått växa i de karga förhållandena i norr har en tät fiberstruktur vilket innebär att träets sprickbildning och rörelser är små.

Råmaterial

Ett träd som växer i arktiska förhållanden skiljer sig från sina snabbväxande artfränder. Årstillväxten är mindre och därför får det en tätare fiberstruktur. Även kärnvedens andel är större.

En fura som vuxit i arktiska förhållanden värderas högt, och träbranschens experter anser den t.o.m. likvärdig med ädelträ. Ett sådant trä mörknar inte under årens lopp som de snabbväxande furorna som fått växa på frodiga områden, utan det får en vacker rödskimrande färg. Det här beror på den stora andelen kärnved.

Sprickbildningen i en stock från arktiska träd som växt i stränga förhållanden är mindre än i en vanlig stock. Stocken sätter sig också mycket lite med tiden. Dessa egenskaper gör den till ett optimalt timmerbyggnadsmaterial.

Cirka 65 % av våra produkter tillverkas av furu, den resterande 35 % av gran.
Vårt råmaterial kommer från PEFC- och FSC-certifierad skog. Vi köper trä både från sågar i Finland och Sverige.

I de ekonomiskogarna i norr med sina krävande växtförhållanden växer och utvecklas råmaterialet för Aito Lapin Punahonka (Äkta lappländska rödfuru) till furu med tät fiberstruktur.

En Aito Lapin Punahonka mörknar inte utan får en vacker rödskimrande patina.

Aito Lapin Punahonka använder trä med tät fiberstruktur för att tillverka starka stockstommar som inte vrider eller slår sig och som nästan inte alls sätter sig.