Stockstommarna bearbetas i stocklinjen Makron Logmatic.

Produktion – Timmerhus Timmerstugor

Stockstommarna bearbetas i stocklinjen Makron Logmatic. Linjen anskaffades år 2004 och moderniserades år 2008 och 2012. Den datorstyrda bearbetningslinjen kombinerar en noggrann och snabb bearbetning av stockstommen med en minimal materialåtgång.

Innan bearbetningen av stocken inleds utför maskinens huvudoperatör en kvalitetskontroll och bedömer behovet av att avlägsna felaktigheter samt justera ändstyckena.

Maskinen fäster en produktetikett i änden på den färdiga stocken. Operatören säkrar med häftklammer att etiketten sitter på plats också under senare hanterings- och transportskeden.

För att lättare komma igång med resningsarbetet förpackas stockarna för de nedersta varven i ett separat paket. Stockarna kan skyddsbehandlas med hjälp av Sinesto-doppbehandling. Det skyddar produkten mot blånande under transport och montering. Det är även lättare att avlägsna fläckar som uppkommer vid monteringen. Skyddsbehandlingen påverkar inte den slutliga behandlingen.

De färdiga paketen skyddas med plast och lyftställena skyddas med spånskiva. En plastficka med innehållsdokument finns i änden av paketet, där man uppger paketbeteckning, nummer och innehåll.

Kapacitet: årlig produktionsvolym vid 2-skiftesdrift uppgår till 400 000 löpmeter, cirka 15 000 m3.

Makron Logmatic -video

Pellopuu Oy -video

Produktionslinje

Undertrycks-/övertrycksfuktning
Undertrycks-/övertrycksfuktning
Torkning
Torkning
Kvalitetskontroll/arkivering (10 år)
Kvalitetskontroll/arkivering (10 år)
Granskning av fingerskarv
Granskning av fingerskarv
Granskning genom "okulärobservation" innan bearbetning
Granskning genom "okulärobservation" innan bearbetning
Att flytta upp till 12 meter långa stockar i produktionen kräver erfarenhet och noggrannhet
Att flytta upp till 12 meter långa stockar i produktionen kräver erfarenhet och noggrannhet
En omsorgsfull lagerhållning säkerställer att markfukten inte påverkar produkterna
En omsorgsfull lagerhållning säkerställer att markfukten inte påverkar produkterna