Pellopuu Oy är en modern träförädlingsfabrik som verkar norr om Polcirkeln.

Gran (picea abies) och fura (Pinus silvestris) som fått växa i de karga förhållandena i norr har en tät fiberstruktur vilket innebär att träets sprickbildning och rörelser är små.

Fabrik och huvudkontor ligger på stranden till den fritt strömmande Torneälven, i den vackra byn Turtola i Pello kommun.

Företaget har över 60 års erfarenhet av timmerbyggande och en tradition och kunskap som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden.

  • Företaget antecknades i handelsregistret 7.11.1952 (nummer 127.567)
  • Varumärke (nedan) registerbeteckning (111) 226036 har registrerats 13.12.2002
  • Företaget är Kriston Kiinteistot Oy:s koncernbolag

FO-nummer: 0193691-9
Bank: Danske Bank
IBAN: FI12 8189 9710 0606 63
BIC/ SWIFT: DABAFIHH

Företaget samarbetar med kommunen, företag i området, företagarorganisationer och läroinrättningar. Företaget tar årligen emot praktikanter från olika delar av världen, från olika läroinrättningar.

Hälsningar från Pello

Vi utvecklar företagets verksamhet – och med världen som marknadsområde tillverkar vi produkter och lösningar för byggbranschen av nordiskt trä

Armas Kristo

Pellopuu Oy:s företagare

Pelopuu Oy:s historia

SEDAN ÅR 1900

1900

Sågverksamheten på tomten inleds

1971

Industriell tillverkning av timmerhus inleds

1981

Timmerhustillverkningen flyttar till sågverkets tomt

1985

Sågverksamheten upphör

2002

Varumärket Lapin Punahonka registreras

2005

Logmatic-stocklinjen tas i bruk

2007

Utbyggnad av produktionsutrymmena och tillverkningen av lamellstock inleds

2012

Utbyggnad av produktionsutrymmena, ökning av fingerskarvkapaciteten och tillverkning av limträbalkar inleds
RESAN FORTSÄTTER OCH VI UTVECKLAR KONTINUERLIGT VERKSAMHETEN