Limträ / balk

Produkterna lämpar sig för bärande konstruktioner, vilket ger byggnaden ett vackert och öppet utseende

Träslag

Nordisk gran (Picea abies) och furu (Pinus silvester)

Certifierad kvalitet

Pellopuu Oy:s utomordentliga kvalitet beror på en kontinuerlig och rigorös intern kvalitetskontroll. Man anlitar även regelbundet utomstående granskare för kvalitetskontroll.

Vår träanskaffning är certifierad enligt PEFC-systemet. Fabrikens ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 kvalitetssystem.

Vi använder ett visuellt sorteringsförfarande vid hållfasthetsortering innan fingerskarvningen utförs.
Limmet som används är ett väderbeständigt Burbond-lim.

Limträ har på grund av sin stora massa en mycket god brandbeständighet även vid större spännvidder.

Produkterna lämpar sig för bärande konstruktioner, vilket ger byggnaden ett vackert och öppet utseende.

Våra produkter uppfyller kraven i den europeiska träbyggnadsstandarden EN 14080:2005.

Limträ

STANDARDDIMENSIONER

Bredd (mm) Höjd (mm) Längd (m)
90
115
140
165
90/225/270/315/360/405
115/225/270/315/360/405/450/495
140/225/270/315/360/ 405/450
495/540/585
12
12
12
12

HÖR ÄVEN MED VÅRA FÖRSÄLJARE ANGÅENDE SPECIALDIMENSIONER