Pellopuu Oy har skolat sin personal och certifierat sin produktion

Företaget har ett eget laboratorium

Där utförs bl.a. böjtest av fingerskarv och delamineringstest av produktpartier före leverans för att säkerställa kvaiteten.

ISO 9001:2015

Pellopuus kvalitetssystem följer standarden ISO 9001:2015.

PEFC ST 2002:2013

Pellopuu Oy uppfyller PEFC 2002:2013-certifikatets krav för uppföljning av träråvarans ursprung och har rätt att använda PEFC-logotypen.

Pellopuu Oy har skolat sin personal och certifierat sin produktion

Företaget har rätt att använda sig av certifieringsmärket (CE) i sin produktion av limträ, limstock, massivt trä och timmerhus.

Personal som utför visuell hållfasthetssortering i produktionen innehar ett ikraftvarande certifikat för INSTA 142 hållfasthetssortering. Som utomstående kvalitetsövervakare verkar Finotrol Oy.

Pellopuu Oy är medlem i Hirsitaloteollisuus ry (reg. förening för timmerhusbranschen)