Hyvlad stock

Massivstocken levereras som stockämne och som färdigt hyvlad profil.

Massivstocken levereras som stockämne och som färdigt hyvlad profil.

Timmertjockleken varierar mellan 45–136 mm. De tunnare dimensionerna är kärnkluvna, 118 och 136 mm profilerna har kärnan i centrum.
Standarddimensionerna för massivt trä och massivträämnen visas i nedanstående lista.

Vi hyvlar även stockprofiler enligt kundens önskemål.

Vi använder Kiilto polyuretanlim för fingerskarvar.

Timret kan skyddsbehandlas med hjälp av Sinesto-doppbehandling. Det skyddar produkten mot blånande under transport och montering. Det är även lättare att avlägsna fläckar som uppkommer vid monteringen. Skyddsbehandlingen påverkar inte den slutliga behandlingen.

Vi levererar vanligen både ämnen och stockar i 12 m längder. Produkterna förpackas i vit plast och de hyvlade produkternas lyftställen skyddas med spånskiva.

Leveranstidpunkt enligt överenskommelse i bekräftade beställningar – tillgången på råmaterial kontrolleras innan bekräftelsen.

Vi kan offerera våra produkter med leverans till en adress som kunden specificerat.

Massivt trä
EOTA-certifikat
EOTA-certifikat

PROFILER AV MASSIVT TRÄ

log-70-169
log-92-169
log-92-171