Våre produkter er produsert på en energieffektiv og miljøvennlig måte

1) Kvalitetsgradering

Tømmeret som leveres til fabrikken tørkes til fuktighetsinnholdet 16% +/- 2% Plankene er visuelt delt inn i tre graderinger: A, B og C.
Planker fra klasse A vil bli synlige flater av tømmerstokker og limte tømmerprodukter. Fra klasse B fjernes store feil, men mindre er tillatt fordi plankene forblir usynlige. Klasse C-planker fjernes fra produksjonen.

Styrkesorteringen vi utfører er en visuell sortering, personene som utfører sorteringen har fått INSTA 142 LT sorteringsbevis som er gyldig for sorteringsklassen.

2) Fingerskjøting

Tømmerstokkene er sortert som planker. Skjøteanordningen i tømmerstokkene plasseres på forskjellige punkter og produktet blir sterkere. På synlige flater benyttes buttforbindelsen; slik at den synlige sømmen alltid er rett selv etter høvlingen.

KIILTO-enkeltkomponent polyuretanlim brukes ved fingerskjøting.

3) Laminering og høvling

Automatiserte luftfuktere og varmekontroll sikrer at produksjonsforholdene er akseptable for liming. Først får de 12 meter fingerskjøtde plankene oppnå varmebalanse i produksjonshallen gjennom alle årstidene i løpet av året.
Deretter vil laminatene bli høvlet til lameller, og kjørt gjennom limeapparatet. Burbond-klebemiddel bli brukt som lim. Etter at partiet med limtre er fullt, blir tømmerbrettet overført til pressen. Varigheten av pressingen avhenger av fuktigheten og temperaturen til tømmeret. Etter kompresjonstid overføres tømmergruppen til lagringsseksjonen for etterherding. Om nødvendig, høvles lekten for å avslutte tømmerprofilen.

4) Kvalitetskontroll

Ved produksjon av styrkegraderte produkter utføres arbeidet av en person med et godkjent styrkegraderingssertifikat. Testdelene er tatt fra fingerskjøte lameller og testet i henhold til EN 408 standard. Fra de ferdige produktene blir et tverrsnitt tatt for testing i henhold til En 391 Metode B-testen. Vi utfører testene med godkjent testutstyr fra fabrikken.

Finotrol Oy fungerer som ekstern inspektør for kvalitetskontroll.

5) Emballasje

Ferdige tømmerplanker, tømmerstokker og produkter vil bli innpakket i hvit plastfilm. Løftepunktene på de høvlede produktene vil være beskyttet med harde plater.

Miljø

Våre produkter produseres energieffektivt, noe som sparer miljøet. I tillegg til å øke effektiviteten, har de siste investeringene som mål å spare energi og avfall.

Råmateriale som ikke er egnet til produksjon av tømmerstokker, behandles gjennom bandsagbåndet til skafttømmer, emballasjeprodukter, etc. Sagflis brukes til oppvarming av fabrikker eller selges til pelletprodusenter og bønder. Småpinner selges til beboere i nærområdet som brensel eller knuses og brukes til oppvarming av fabrikkens produksjonshaller og den fremtidige to-kammers biomasse-dampkjelen som brukes i varmebalanseringsmodus.