Tømmerpaneler

Vi produserer også særskilte størrelser og profiler

Rett profil

Tykkelse x økning (mm) Høyde (mm)
20×138
20×160
26×160
20×180
28×180
20×208
28×208
28×234
145
170
170
190
190
218
218
244

D-profilen

Tykkelse x økning (mm) Høyde (mm)
44×138
44×160
44×180
44×208
44×234
145
170
190
218
244

Limt panel

Tilgjengelig som limte paneler> opp til 585 mm høyde

Tykkelse x økning (mm) Høyde (mm) Enhet Lengde (mm)
20×260
28×260
20×208
28×208
20×234
28×234
275
275
223
223
245
245
JM
JM
JM
JM
JM
JM
4000/6000
4000/6000
4000/6000
4000/6000
4000/6000
4000/6000