Pellopuu Oy har trent opp sin stab og sertifisert sin produksjon.

Selskapet har sitt eget laboratorium

Bøyningstester av fingerskjøter og delamineringstester utføres i dette laboratoriet før levering blant andre tester av produktgrupper for kvalitetssikring.

ISO 9001:2015

Pellopuu bruker kvalitetssystemet i henhold til standard ISO 9001:2015.

PEFC ST 2002:2013

Pellopuu Oy oppfyller kravene i PEFC 2002: Selskapet har 2013-sertifikat på den originale trekjedestyret og har rett til å bruke PEFC-logoen.

Pellopuu Oy har trent opp staben og sertifisert produksjonen sin.

Selskapet har rett til å bruke sertifiseringsmerket (CE) ved produksjon av limtre, limt tømmer, solide tømmerstokker og tømmerhus.

Personer som utfører visuelle styrketester i vår produksjonen, har et gyldig sertifikat av INSTA 142 på styrkesortering. Finotrol Oy fungerer som ekstern inspektør av kvalitetssikringssystemet.

Pellopuu Oy er medlem av Hirsitaloteollisuus ry.