Meie tooted valmistatakse energiatõhusalt, st keskkonda säästes

1) Kvaliteediklassideks sortimine

Puitmaterjal saabub tehasesse kuivatatuna niiskusprotsendini 16% +/- 2%. Plangud jaotatakse visuaalselt kolme kvaliteediklassi: A, B ja C.
A-klassi planke kasutatakse palkide ja liimpuittoodete nähajäävatel pindadel. B-klassi plankudelt eemaldatakse suurimad defektid, kuid väiksemaid defekte lubatakse, sest neid planke kasutatakse kohas, kus nad ei jää näha. C-klassi plangud kõrvaldatakse täielikult toodangust.

Tugevusklasside klassifikatsioon viiakse läbi visuaalse sortimisena ja sortijatel on standardi kohaselt kehtiv, vastavasse sortimisklassi jaotamise õigust andev tunnistus.

2) Sõrmseotise abil jätkamine

Palke jätkatakse plankudena. Jätkukohad paigutatakse palkidel eri kohtadesse ja toode muutub tänu sellele tugevamaks. Nähtavatel pindadel kasutatakse põkkjätkusid. Tänu sellele on nähtavaks jääv jätkukoht ka pärast hööveldamist alati sirge.

Sõrmseotistes kasutatakse KIILTO ühekomponendilist polüuretaanliimi.

3) Lamellointi ja höyläys

Automaatsed niisutajad ja soojuse reguleerimine tagavad, et tootmistingimused on liimimise jaoks soodsad. Esmalt lastakse 12-meetristel sõrmseotisega jätkatud plankudel tootmishalli liinil eri temperatuuride juures ja erinevatel aastaaegadel tasakaalustuda.
Seejärel hööveldatakse puidukihid lamellideks ja juhitakse läbi liimimisseadme. Liimina kasutatakse Burbond-liimi. Kui liimitav komplekt saab täis, juhitakse palgilaud pressi alla. Pressimise kestus sõltub puitmaterjali niiskusest ja temperatuurist. Kui pressimisaeg saab täis, juhitakse palgikomplekt laoruumi järelkõvenemisele. Vajaduse korral hööveldatakse toorikud valmis palkprofiiliks.

4) Kvaliteedijuhtimine

Tugevusklassi jaotatud toodete valmistamise tööd peab tegema isik, kellel on heaks kiidetud tugevusklassideks klassifitseerimise luba. Puidukihtide sõrmseotisega jätkudest võetakse katsekehad standardile En 408 vastavate paindekatsete tegemiseks. Valmis toodetest võetakse põiklõige standardi En 391 meetodi B kohaste katsete jaoks. Katsed tehakse tehases olevate heakskiidetud katseseadmete abil.

Kvaliteedijuhtimise välise järelevalveasutusena tegutseb Finotrol Oy

5) Pakkimine

Valmis palgitoorikud, palgid ja tooted pakitakse valgesse kilesse. Hööveldatud toodete tõstekohti kaitstakse kõvade ehitusplaatidega.

Keskkond

Meie tooted valmistatakse energiatõhusalt, st keskkonda säästes. Viimatiste investeeringute eesmärk on peale efektiivsuse suurendamise olnud energia ja jäätmete säästmine.

Palkide valmistamiseks sobimatu tooraine töödeldakse lintsaeliinide abil liistumaterjaliks, pakenditoodeteks jne. Saepuru kasutatakse tehasekinnistute kütmiseks või müüakse edasi piirkonna pelletitootjatele ja põlluharijatele. Väikesed pinnud müüakse lähipiirkonna elanikele küttepuudeks või purustatakse ja kasutatakse tehase tootmishallide ja tulevase tooraine termilise töötluse kahekambrilise kuivati kütmiseks.