Pellopuu Oy on koolitanud oma personali ja sertifitseerinud oma toodangu

Ettevõttel on labor

Seal tehakse tootepartiidele enne tarnimist muu hulgas kvaliteedi tagamise protsessi kuuluvad sõrmseotisega jätkude paindekatsed ja delamineerimiskatsed.

ISO 9001:2015

Pellopuul on kasutusel standardile ISO 9001:2015 standardi kohane kvaliteedisüsteem.

PEFC ST 2002:2013

Pellopuu Oy täidab puidu päritolu haldamist käsitleva sertifikaadi PEFC 2002:2013 nõuetele ja sellele on antud õigus kasutada PEFC-logo.

Pellopuu Oy on koolitanud oma personali ja sertifitseerinud oma toodangu

Ettevõttel on õigus oma toodangul kasutada liimpuidu, liimpalgi, täispalgi ja palkmajade valmistamise kohta kehtivat sertifitseerimismärki ( CE ).

Isikutel, kes tegelevad meie tootmises tugevuse järgi klassifitseerimisega, on olemas kehtiv tunnistus INSTA 142 tugevusklassifitseerimise kohta. Kvaliteedisüsteemide välise järelevalveasutusena tegutseb Finotrol Oy.

Pellopuu Oy on Hirsitaloteollisuus ry liige.