Valmistus

1) Laaduttaminen
Puutavara saapuu tehtaalle kuivattuna 16%  +/- 2% kosteusprosenttiin. Lankut jaetaan visuaalisesti kolmeen laatuluokkaan: A, B ja C.
A-luokan lankut tulevat hirsien ja liimapuutuotteiden  näkyviksi pinnoiksi. B-luokasta poistetaan suurimmat viat, mutta pienempiä sallitaan, koska lankut jäävät näkymättömiin. C-luokan lankut ohjataan kokonaan pois tuotannosta.

Lujuuslajittelun teemme  visuaalisena lajitteluna, lajittelun  tekijöillä on INSTA 142 LT voimassa oleva lajitteluluokkaan oikeuttava lajittelutodistus.

2) Sormijatkaminen
Hirret jatketaan lankkuina. Jatkokset hirressä tulevat eri kohtiin ja tuote on lujempi. Näkyvillä pinnoilla käytetään puskusaumaa, näin näkyviin jäävä sauma on aina suora puhtaaksi höyläyksen jälkeenkin.

Sormijatkoksissa käytetään KIILLON  yksikomponentti polyuretaaniliimaa.

3) Lamellointi ja höyläys
Autommaatiset kostuttajat ja lämmön tarkistus huolehtii, että tuotanto-olosuhteet ovat hyväksyttävät liimaukselle. Aluksi 12 metrisiksi sormijatkettujen lankkujen annetaan lämpötasaantua kaikkina vuoden aikoina  linjalla tuotantohallissa.
Sen jälkeen lamellit höylätään lamelleiksi ja ajetaan liimoittimen läpi. Liimana käytetään Akzo Nobelin MUF kaksikomponenttiliimaa. Liimauserän tultua täyteen hirsilautta siirretään puristimelle. Puristuksen kesto riippuu puutavaran kosteudesta ja lämpötilasta. Puristusajan tultua täyteen hirsierä siirretään varasto-osaan jälkikovettumaan. Tarvittaessa aihiot höylätään valmiiksi hirsiprofiiliksi.

4) Laadunvalvonta

Lujuusluokiteltuja tuotteita valmistettaessa työn tekee henkilö jolla on hyväksytty lujuusluokitus lupa. Lamellien sormijatkoksista otetaan koekappaleita taivutuskokeisiin En 408 standardin mukaisesti. Valmiista tuotteista otetaan poikkileike En 391 Method B mukaiseen testiin. Testit teemme tehtaalla olevilla hyväksytyillä koetuslaitteilla.

Laaduntekemisen ulkopuolisena valvojana toimii Finotrol Oy


5) Pakkaus
Valmiit hirsiaihiot,  hirret ja tuotteet  pakataan valkoiseen muoviin. Höylättyjen tuotteiden  nostokohdat suojataan kovalevyllä.

Ympäristö

Tuotteemme valmistetaan energiatehokkaasti, ympäristöä säästäen. Viimeisimpien investointien tavoitteena on tehokkuuden parantamisen lisäksi ollut energian ja jätteiden säästö.

Hirren valmistukseen käymätön raaka-aine työstetään vannesahalinjan kautta karapuiksi, pakkaustuotteiksi jne. Puupuru käytetään tehdaskiinteistöjen lämmittämiseen tai myydään alueen pelletin valmistajille ja maanviljelijöille. Pienet tasauskalikat myydään lähialueen asukkaille polttopuiksi tai murskataan ja käytetään tehtaan tuotantohallien ja tulevan raaka-aineen lämpötasauskäytössä olevan kaksikamarisen kuivaamon lämmitykseen.

Yhteystiedot

Pellopuu Oy    
Torniontie 113 A    
FIN-95645 Turtola, Finland    

Puh. 040 3000 230    
Fax (016) 5100 744   
Tel. int. +358 40 3000 230    
Fax int. +358 16 5100 744

 Suomen Vahvimmat                skh   ce2 
  dqs   finotrol   skh  
Pellopuu Oy. Www-sivujen toteutus: Mainostoimisto Mediabaari.